sobota, 10 listopada 2012

Czas ekologii
Wielokrotnie w przedszkolu na zajęciach edukacyjnych poruszamy sprawy związane z przyrodą, porami roku, zdrowiem, np. Wieje i pada, Zwierzęta szykują się do zimy, Chronimy las. Zawsze wtedy nawiązujemy do zagadnień ekologicznych.„Ekologiczny papier”, „ekologiczna żywność”- tego rodzaju sformułowania spotykamy codziennie: w prasie, telewizji, szkole. Ekologia bez wątpienia należy do modnych tematów, warto więc wiedzieć, co to słowo oznacza i dlaczego w ostatnich czasach zrobiło prawdziwą karierę.
Termin „ekologia” pochodzi ze złożenia dwóch greckich wyrazów: oikos - dom, gospodarstwo i logos - słowo, opowieść. Można to zinterpretować jako opowieść o wspólnym domu roślin, zwierząt i człowieka - wszystkich żywych istot. Jako samodzielna dziedzina nauki ekologia wyodrębniła się stosunkowo niedawno. W XVIII i XIX wieku przyrodnicy skupiali się na badaniu poszczególnych gatunków roślin i zwierząt. Ekolodzy interesują się przede wszystkim wzajemnymi zależnościami między żywymi organizmami oraz ich środowiskiem.
Człowiek od zarania dziejów miał skłonność do instrumentalnego traktowania przyrody- dzieli zwierzęta na pożyteczne, które udomawiał oraz szkodniki, które tępił. Podobnie było z roślinami - niektóre uważał za chwasty, bo zagrażały jego uprawom. Ekologia ukazuje nam inny obraz przyrody: przyroda to fascynujący system powiązań, w którym - jeśli nie został on zakłócony z zewnątrz - panuje względna równowaga, choć jednocześnie toczy się dramatyczna walka o przeżycie. Nie ma gatunków gorszych lub zbędnych, ładnych czy brzydkich, a wyeliminowanie (najczęściej wskutek działalności człowieka) nawet tylko jednego z nich może mieć katastrofalne skutki.
W latach 70 XX wieku w Malezji duriany, drzewa, których owoce są ważnym surowcem dla azjatyckiego przemysłu spożywczego, mimo obfitego kwitnienia, przestały plonować. Przyczyną okazał się dramatyczny spadek liczebności roślinożernych nietoperzy, które zapylały te drzewa. A z kolei powodem wymierania nietoperzy było osuszenie zarośli mangowych, gdzie występowały gatunki kwiatów stanowiące ich główne pożywienie.
Zrozumienie takich dynamicznych, często o wiele bardziej skomplikowanych powiązań, wymaga wielu żmudnych badań z pogranicza licznych dyscyplin naukowych-geologii, geografii, gdyż dotyczy zarówno przyrody ożywionej, jak i nieożywionej, łącznie określanej jako ekosystem.
Ekosystemem   jest  łąka, las czy pustynia - jakiś wycinek przyrody, który ekolodzy badają i opisują pod kątem występujących w nim zależności. Jako ekosystem może być traktowane również konkretne drzewo lub mały stawek koło twojego domu.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz