sobota, 20 października 2012

By dobrze czytać
Analiza i synteza słuchowa wyrazów

Od początku roku przedszkolnego rozwijamy spostrzegawczość słuchową. Rozpoznajemy dźwięki z otoczenia, głosy kolegów. Odróżniamy dźwięki poznanych instrumentów. Rozpoznajemy piosenkę po nuconej melodii. Intensywnie ćwiczymy analizę(wyodrębnienie sylab w wyrazie) i syntezę sylabową wyrazów (składanie wyrazów z sylab) oraz wyodrębnianie głosek w wyrazach.
Większość z nas nie ma problemu z analizą i syntezą sylabową wyrazów. Natomiast głoskowanie (wyodrębnienie głosek w wyrazach) sprawia nam ogromne trudności. 
W wyrazach zaczynających się samogłoską, takich jak: Ola, Ula, ucho, ekran potrafimy wyodrębnić pierwszą głoskę. Natomiast trudność sprawia nam wyodrębnienie pierwszej głoski w wyrazach rozpoczynających się spółgłoską. Panie organizują nam więc różne zabawy z głoskami, które mają usprawnić nam wyodrębnienie pierwszej głoski. Oto kilka z nich.
·         Kto pierwszy stanie obok przedmiotu, którego nazwa zaczyna się spółgłoską k?
·         Mam obrazki przedstawiające: mak, kurę, motyla kozę, most-wybierz obrazki przedstawiające to, czego nazwa zaczyna się głoską m.
·         Wymień zwierzęta, których nazwa zaczyna się głoską k.
Wyodrębnienie ostatniej głoski w wyrazie i głosek  w środku wyrazu przysparza nam najwięcej trudności. Nie ma dziecka w grupie, które tą czynność wykonuje poprawnie.
Kłopoty mamy również z wyodrębnianiem i liczeniem wyrazów w zdaniu. Na pytanie nauczycielki, ile wyrazów znajduje się w zdaniu „Kotek pije mleko”? - odpowiadamy różnie dwa lub trzy, a prawidłowa odpowiedź brzmi trzy.
Musimy dużo i systematycznie  ćwiczyć ponieważ słuch fonematyczny niezbędny jest do umiejętności czytania.
E.P.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz